Varukorg 0 items - 0.00 kr 0

Kundservice

Order i webshop

När du har lagt din beställning träffas avtal om köp mellan dig och Japanska Matspecialisten AB. En bekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.

Om felaktigheter i pris och leveranstid eller andra omständigheter skulle infinna sig, så förbehåller sig Japanska Matspecialisten rätten att ändra detta i efterhand. Vid dessa tillfällen så kontaktar vi dig och informerar om detta. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller annullera din beställning.

Vi ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (18 år), och förbehåller oss rätten att neka en order.

Dataskyddspolicy

Integritetsskyddspolicy för Japanska matspecialisten AB

Integritet och dataskydd är viktigt för oss på Japanska matspecialisten AB (”Japansk mat”). Du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar dina personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, Dataskyddsförordningen, och tillämplig nationell lagstiftning.

Denna integritetsskyddspolicy gäller för alla som på något sätt nyttjar våra tjänster eller produkter och/eller på annat sätt har kontakt med oss. I denna policy redogör Japansk mat för sin personuppgiftsbehandling och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. Vad är behandling av en personuppgift?

Med behandling avses varje handling som företas med en personuppgift. Det kan röra sig om allt från insamling och lagring, till ändring, användning eller radering.

3. När samlar vi in personuppgifter om dig?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du själv lämnar till oss när du exempelvis använder våra tjänster, kontaktar oss eller använder våra digitala kanale Dessa uppgifter inkluderar e-post, telefonnummer, namn, adress samt

Vi kan samla in och behandla personuppgifter som delas med oss.

Vi kan också komma att använda tredje parts tjänster för att samla in och uppdatera dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster.

I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för att:
– Administrera och tillhandahålla våra tjänster och produkter
– Kunna sända ut fakturor till dig samt sända över aviseringar när ditt paket kan hämtas

5. Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter?

För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

– Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig.
– Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

6. Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Bokföringsuppgifter sparas i enlighet med bokföringslagen i 7 år.

7.

Personuppgifter som samlas in av, eller som du delar med Japansk mat kan komma att delas med fraktbolag för att du som kund ska ha möjlighet att motta din försändelse. Dessa uppgifter omfattar namn, adress och telefonnummer. Det bolag som mottar uppgifterna är ensamt personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling det utför för dessa ändamål. De fraktbolag vi samarbetar med är DHL och Bring.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift.

8.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

9. Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina uppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsa behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår.

Dataportabilitet

Om du vill flytta de personuppgifter som du själv har delat med oss till någon annan så har du även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, maskinläsbart format.

Rätt att lämna klagomål

Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss på info@japanskmat.com

Du har också rätt att vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen.

10. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Japanska Matspecialisten AB

Info@japanskmat.com

Bergviksvägen 40

17890 Ekerö

Sverige

11. Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetsskyddspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.

Priser

Priserna som anges är alltid inklusive moms. Gällande pris är det som angivits vid ordertillfället.

Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning så informeras du alltid om detta och har då din fulla rätt att ändra eller annullera din beställning.

Betalning med NETS

Betalning sker enkelt och säkert med NETS. Även om du inte har ett NETS-Konto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via NETS. NETS samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.

NETS håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.

Betalning med Faktura

Du kan välja att betala mot faktura om du bor i Sverige. Alla betalningar hanteras av NETS, har du valt faktura så kommer den skickas ut av Riverty som NETS använder. Antingen via epost, alternativt att du loggar in på deras portal:

https://my.riverty.com/sv-se

Öppet köp & byte

Du har öppet köp och bytesrätt på din beställning i 14 dagar med undantag för kylda eller frysta varor som inte tas i retur. Returkostnad 150 kr. Kontakta oss för returfraktsedel.

Retur/reklamation

Vid godkänd reklamation/hävning av köp så återbetalar vi summan för din beställning inom 7 dagar. Varan ska vara i oförändrat skick, dvs. oanvänd, komplett, ej förstörd eller skadad Returnera varan i sin ursprungliga produktkartong.

Japanska Matspecialisten kommer att debitera kunden de extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen.

Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.

Mottagaren är ansvarig för att kontrollera att leveransen och produkterna är oskadda i samband med mottagande av paketet. Vid eventuella problem med paket eller saknade varor så måste ett skriftligt meddelande skickas via e-post till info@japanskmat.com

Leverans

Normal leveranstid är 2-5 arbetsdagar om inget annat anges. Vårt mål är att du ska få dina varor så fort som möjligt.
Vid avhämtning på vårt lager på Ekerö måste överenskommelse om tid ske för upphämtning. Kylda eller frysta varor säljs endast mot avhämtning.

Frakt

Alla paket levereras av Bring samt DHL. Vi tar för närvarande ut en fraktavgift på 69 kr/försändelse. Fraktfritt på ordrar över 600 kronor, välj då själv rätt alternativ för detta under frakt i din order. Vid felaktigt angiven fraktkostnad förbehåller sig Japanska Matspecialisten AB rätten att separat fakturera beställaren för den kostnaden.

Outlösta paket

Paket som inte lösts ut går automatiskt tillbaka till oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera 150 kronor för varje outlöst försändelse.

Copyright

Copyright © 2014 www.japanskmat.com
Allt material på vår hemsida (www.japanskmat.com) är copyrightskyddat av Japanska Matspecialisten AB. Detta innebär att alla bilder, texter och logotyper är copyrightskyddade. För att låna material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd. Kontakta oss på info@japanskmat.com

Consent Management Platform by Real Cookie Banner